Đèn xách tay năng lượng mặt trời

Đèn xách tay năng lượng mặt trời tiện lợi để sử dụng thắp sáng trong sinh hoạt gia đình khi bị cúp điện, đặc biệt là ở những nơi không có điện