Chào mừng bạn đến với Thiên Quang Solar

Máy tụng kinh năng lượng mặt trời

Máy tụng kinh năng lượng mặt trời

Ngày đăng: 18-01-2022 Lượt xem: 15

Máy tụng kinh năng lượng mặt trời có thẻ nhớ 8G có nhiều bài kinh được chép sẵn, được lắp ở mộ, khuôn viên chùa, máy hoat động bằng...