Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời chớp vàng cảnh báo giao thông cho chủ phương tiện tham gia giao thông biết được phí trước có nguy hiểm để giảm tốc độ và chú ý quan sát Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời hoạt động 24/24h ban ngày tấm pin thu năng lượng mặt trời chuyển từ quang năng thành điện năng thông qua bộ điều khiển điện được lưu xuống bình ắc quy, buổi tối điện từ bình ắc quy cấp ngược lại cho đèn tín hiệu giao thông